Menu

Zápis do mateřské školy

Pro školní rok 2021/2022 je volných 20 míst.

Přihlášku je možné si vygenerovat na adrese www.zapisdoms.brno.cz – od 1. 4. do 30. 4. 2021. K vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte).
Sběr vyplněných přihlášek bude probíhat ve dnech 3. a 4. 5. 2021 podle pravidel mimořádného opatření:

  • datovou schránkou: 8a3kn5u                                                                             
  • emailem s el. podpisem: msskretova@volny.cz
  • poštou: MŠ Škrétova 2, 621 00 Brno – doručení do MŠ do 4. 5. 2021
  • osobně – pouze  v nezbytně nutných případech předáním obálky s potřebnou dokumentací po předběžné domluvě
  • vhození zalepené obálky s dokumenty do poštovní schránky MŠ (bílé dveře u dodavatelské rampy ze zadní strany MŠ) – preferujeme.

Kromě přihlášky (potvrzené od pediatra) přiložte prosím i prostou kopii rodného listu. Rodiče dětí, které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti školky, přiloží i čestné prohlášení o bydlišti dítěte.

Prosím, dodržujte termín a způsob podání přihlášek. Děkujeme.

Konkrétní informace naleznete na www.msskretova.cz, případné dotazy pište na msskretova@volny.cz, potvrzení přijetí přihlášek i potřebných dokladů obdržíte e-mailem.

Vlastní přijímací řízení bude probíhat cca od 17. 5. 2021, e-mailem obdržíte veškeré další informace (pro další komunikaci je Vaše e-mailová adresa velmi důležitá, proto ji prosím nezapomeňte uvést na přihlášku).

Přejeme mnoho úspěchů při prvním důležitém životním kroku Vašeho dítěte.