Menu

Zápis do MŠ

Přihlášku je možné si vygenerovat na adrese www.zapisdoms.brno.cz – od 1. 4. do 30. 4. 2022. K vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte).

Sběr vyplněných přihlášek bude probíhat ve dnech 2. a 3. 5. 2022, vždy od 6:30 do 7:30 a od 12 do 15:30 hodin. 

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a prostou kopii rodného listu dítěte, OP zákonného zástupce = doklad o trvalém pobytu dítěte, případně doklad o současném bydlišti dítěte.

Prosím, dodržujte termín a čas podání přihlášek. Děkujeme.

Konkrétní informace naleznete na www.msskretova.cz, případné dotazy pište na msskretova@volny.cz, potvrzení přijetí přihlášek i potřebných dokladů obdržíte e-mailem.

Vlastní přijímací řízení bude probíhat cca od 17. 5. 2022, obdržíte e-mailem veškeré další informace (pro další komunikaci je Vaše e-mailová adresa velmi důležitá, proto ji prosím nezapomeňte uvést na přihlášku).

Přejeme mnoho úspěchů při prvním důležitém životním kroku Vašeho dítěte.