Menu

Co nás čeká v září

Sportování se Sportíkem

začíná pro přihlášené děti ve středu 14. 9. 2022. Lekce probíhají v Sokolovně od 10:00 hodin. Odchod z mateřské školy v 9:30 hodin. Děti potřebují: batůžek, sportovní oblečení, pevnou sportovní obuv, lahev s pitím a tričko se jménem. Přihlašovat děti můžete na nástěnce v šatně, kapacita je 35 dětí, při překročení kapacity mají přednost starší děti. Celkem 10 lekcí za 1 200,- Kč. Ukončení přihlašování je v pátek 9. 9. 2022. Platbu za Sportíka posílejte prosím na účet školy po ukončení přihlašování.

Schůzka pro rodiče

všech žáků naší školy bude ve čtvrtek 15. září 2022 v l6:00 hodin ve třídě Sluníčka

Program schůzky:

1/Seznámení s pedagogickým kolektivem.

2/ Seznámení se Školním vzdělávacím programem a se Školním řádem,

     platbami školného a stravného.

3/ Seznámení s předběžným plánem akcí na celý rok.

4/ Akce „Dar rodiče,“ zpráva o loňském hospodaření.  

5/ Nabídka nadstandardních aktivit: Sportík, kroužky v MŠ.

    Přihlášení na doplňkové aktivity bude na nástěnkách.

6/ Volné dny o prázdninách – podzimních a vánočních.

7/ Diskuze, různé

Oční screening

proběhne pro přihlášené děti v úterý 20. 9. 2022 od 10:15 hodin ve třídě Koťátka. Rodiče prosíme o vyplnění tabulky u p. učitelky ve třídě a zaplacení 200,- Kč v hotovosti tamtéž. Děkujeme.

Divadlo ve školce

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 v 9:00 hodin zahraje divadlo S. Riedlové dětem Africkou pohádku. Přiveďte prosím děti včas, aby se mohly v klidu nasvačit. Děkujeme.