Menu

Co nás čeká v květnu

Papoušci ve školce

V úterý 2. 5. 2023 v 10:00 hodin navštíví naši školku papoušci ara a předvedou dětem, co všechno dovedou.

Zápis do MŠ

Sběr vyplněných přihlášek bude probíhat 3. a 4. 5. 2023. Ve středu od 12:30 do 15:30 hodin, ve čtvrtek od 6:30 do 7:15 a od 12:30 do 15:30. Rodiče předloží vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, či jiný doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu rodičů).

Všechny informace naleznete na zapisdoms.brno.cz.

Návštěva předškoláků v ZŠ Horácké náměstí – Úprkova

Ve středu 10. 5. 2023 navštíví předškoláci, kteří půjdou po prázdninách do základní školy, ZŠ Úprkova. Odchod z MŠ v 9:30 hodin.

Besídka pro maminky – zahradní slavnost

se uskuteční v úterý 16. 5. 2023 23. 5. 2023 od 15:30 hodin na školní zahradě. Každá třída vystoupí jednotlivě a společně všichni zazpíváme maminkám. Srdečně vás všechny zveme k příjemně strávenému odpoledni.

Školní výlet

ve středu 31. 5. 2023 pojedeme na výlet do ZOO Brno, kde se děti seznámí s nejrůznějšími zvířaty. Odchod z MŠ v 8:30 hodin, návrat kolem 14:30 hodin. Děti potřebují batůžek, pláštěnku a jídlo a pití.