Menu

Akce v červnu

Focení třídních kolektivů

proběhne ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 10:00 hodin na školní zahradě.

Zápis do MŠ dle Lex Ukrajina

proběhne v úterý 6. 6. 2023 mezi 8. a 10. hodinou. Bližší informace na našich webových stránkách.

Den otevřených dveří

bude ve čtvrtek 8. června od 8:00 do 10:00 hodin. Přivítáme zejména nově přijaté děti s rodiči, aby se seznámili s prostředím mateřské školy, kterou budou od září navštěvovat.

Loučení s předškoláky: „PASOVÁNÍ“                                                                              

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 v 15:15 hodin budou na školní zahradě pasováni předškoláci na školáky. Výchovně vzdělávací program Templářův poklad je určen i pro všechny zájemce, program zajistí zábavní agentura Milanovy aktivity.

Spaní předškoláků v MŠ

V pátek 16. června 2023 přespí přihlášení předškoláci (ti, kteří půjdou po prázdninách do ZŠ) ve školce. Rodiče přivedou děti v pátek v 18:30 hodin a v sobotu 17. 6. 2023 si děti vyzvednou mezi 7:30 a 8:00 hodinou. Děti potřebují: pyžamo, kartáček na zuby a pastu, oblíbeného plyšáčka na spaní, lehkou večeři, pití, baterku a dobrou náladu.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

proběhne v úterý 20. 6. 2023 od 16:00 hodin ve třídě Sluníčka.