Menu

Školka plná her a zábavy

Vítejte na našich stránkách. Naše mateřská škola se nachází v příjemném prostředí městské části Brno-Řečkovice.

Fotky Vašich dětí nově naleznete na skolka33.zonerama.com

Škola má tři věkově smíšené třídy s kapacitou 72 dětí:

 • Berušky
 • Koťátka
 • Sluníčka

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30.

Mateřská škola Škrétova

beruška

Berušky

Kapacita: 24 dětí
Věk: 3 – 6 let
Provoz: 6:30 – 16:30 hodin
Pg. pracovnice: p. uč. Ivana Hudcová a p. uč. Tereza Nováková

Výchovný směr:

 • rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • individuální přístup s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte dle jeho možností
 • zaměření na samostatnost dětí
 • rozvoj dítěte po fyzické a psychické stránce
koťátko

Koťátka

Kapacita: 24 dětí
Věk: 3 – 6 let
Provoz: 7:00 – 15:45 hodin
Pg. pracovnice: p. uč. Bc. Petra Hoffmannová a p. uč. Eva Kachlířová

Výchovný směr:

 • rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • vytváření pro děti vhodného vzdělávacího prostředí – vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově pestré
 • maximální podpora individuální rozvojové možnosti dětí
 • metody prožitkového a kooperativního učení hrou
sluníčko

Sluníčka

Kapacita: 24 dětí
Věk: 3 – 6 let
Provoz: 7:15 – 15:30 hodin
Pg. pracovnice: p. řed. Mgr. Blanka Sáčková a p. uč Markéta Říhová, paní asistentka Marta Vincencová

Výchovný směr:

 • rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • individuální přístup ke každému dítěti, rozvoj dítěte dle jeho možností a schopností
 • rozvíjení všech stránek dítěte rozumové, citové, fyzické a psychické