Menu

Aktuality

Na této stránce naleznete milí rodičové naleznete veškeré aktuality týkající se naší školy. Ať už se jedná o aktuální dění nebo připravované aktivity, které běžně v naší škole organizujeme.

Ve školním roce 2020/2021 budou ve třídě Koťátka s dětmi pracovat studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Sabina Swiechová ve dnech 5. – 23. října 2020

Hana Hašková a Michaela Mašková každé sudé úterý od 6. října 2020

Magdalena Matulová a Barbora Šobová každé liché úterý od 13. října 2020.

 

Pravidelné akce školy:

  • kulturní akce – návštěvy divadel, koncerty v MŠ, koncerty v ZUŠ, divadlo v MŠ
  • podzimní dýňování, mikulášská nadílka, vánoční besídky a dílničky, zahradní slavnost, školní výlet, pasování předškoláků, spaní v MŠ
  • podzimní a jarní brigáda rodičů na školní zahradě
  • sportování se Sportíkem – v prvním pololetí, vždy v úterý
  • oční screening
  • canisterapie – návštěva psa v MŠ
  • ​odpolední kroužky v MŠ -aerobic (říjen – květen, vždy v liché úterý, mimo prázdniny v ZŠ), tvořivé dílničky (říjen – květen, vždy v sudé úterý, mimo prázdniny v ZŠ)
  • Edukativně-stimulační skupinky v MŠ​ (10 lekcí v průběhu podzimu)